Okładka książki dla WSIiE Olsztyn

Przygotowanie projektu graficznego okładki dla Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Książka pt: „Zagubione człowieczeństwo – Wybrane patologie społeczne XXI wieku”

Tom składa się z czternastu artykułów, poświęconych zagadnieniom zachowań uznawanych za przejawy patologii społecznej, wybranych spośród wielu występujących we współczesnych społeczeństwach całego świata. Zespół autorów opracował treść w oparciu o literaturę przedmiotu, oficjalne statystyki, a w niektórych przypadkach również o wyniki badań własnych. Ich celem było ukazanie obrazu wybranych przypadków dewiacji, ich złożoności, niejednoznaczności oraz przeobrażeń, które dokonują się z postępem cywilizacji i coraz silniejszym wpływem kultury popularnej na życie codzienne. Pozycja stanowi bogatą paletę myśli rejestrujących najbardziej aktualne problemy pedagogiczne różnych aspektów dewiacji społecznych. Czytelnik dostrzeże w niej zarówno wartość poznawczą, jak i inspirującą do podejmowania badań, analiz i poszukiwania użytecznych w praktyce rozwiązań.

Pozycja książkowa jest dystrybuowana na terenie całego kraju, trafiła też do najważniejszych bibliotek, z Biblioteką Narodową na czele.

NA GÓRĘ
UA-35100124-1